POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsable del tractament de les teves dades personals

Identitat del Responsable: ASPASIM
Nom comercial: ASPASIM
NIF/CIF: G08575441
Adreça: C/Mont d’Orsà, 22-24 08017 Barcelona
Correu electrònic: dpd@aspasim.es
Activitat: Serveis per a persones amb greus discapacitats

 

CONDICIONS

Als efectes del que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que ens pogués facilitar durant la navegació pel nostre lloc web seran incorporades a un tractament de dades el responsable de les quals és ASPASIM amb la única finalitat de poder gestionar la vostra petició, així com enviar-vos informació tècnica, operativa i comercial, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i/o mitjà equivalent, sobre productes, serveis, ofertes i novetats que considerem del vostre interès. En el cas de comunicacions comercials enviades a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l’Usuari ens presta el seu consentiment exprés per a l’enviament de publicitat per aquest mitjà. L’Usuari autoritza expressament la cessió de les vostres dades personals a ASPASIM únicament amb les finalitats abans esmentades.

ASPASIM, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia, i complint en tot moment les mesures de seguretat tècniques i organitzatives que li siguin aplicables per exigències legals.

Pel que fa a aquella informació que sigui remesa per menors d’edat, serà requisit imprescindible que el remitent hagi obtingut prèviament el consentiment patern, del tutor o del representant legal perquè les dades de caràcter personal puguin ser objecte de tractament.

L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se ASPASIM el dret a excloure dels serveis registrats qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions legals.

Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de protecció de dades mitjançant la utilització d’eines de seguretat, i no es pot responsabilitzar ASPASIM de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.

A través de l’acceptació de la present Política, l’interessat autoritza expressament que se li remeti documentació relativa als serveis oferts per ASPASIM.

En qualsevol moment podreu limitar l’ús de les vostres dades fent ús dels drets emanats del RGPD descrits i que podeu consultar a la nostra Declaració sobre Protecció de Dades mitjançant petició escrita dirigida a la següent adreça de correu electrònic: dpd@aspasim.es

Linteressat podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades. Aquesta revocació es durà a terme mitjançant petició escrita adreçada a la següent adreça de correu electrònic: dpd@aspasim.es.