El Centre d’Educació Especial d’Aspasim és una escola de referència en l’acompanyament escolar d’infants amb necessitats educatives especials.

Disposem d’una escola a Vallvidrera, enmig de la serra de Collserola, on eduquem alumnes amb necessitats de suport educatiu intenses i generalitzades (pluridiscapacitat i trastorn d’espectre autista). Es treballa amb plans individualitzats molt enfocats en el foment de la seva autonomia a través d’activitats esportives adaptades, experimentació musical i dansateràpia, relaxació o tallers ocupacionals.

En paral·lel, actuem com a Centre d’Educació Especial Proveïdor de Serveis i Recursos (CEEPSIR) a l’escola ordinària. Acompanyem els equips de mestres i les famílies, i els facilitem recursos per tal de mantenir, sempre que sigui possible, els infants amb necessitats educatives especials a la seva escola de referència. Per tal de reforçar el vincle entre les famílies que viuen situacions similars, tenim una AMPA de famílies d’Aspasim a l’escola ordinària que fomenta el suport mutu i la reivindicació dels drets de les persones amb discapacitat.

Fruit d’una llarga trajectòria i de l’experiència diària, Aspasim organitza formacions per a professionals i genera espais de reflexió sobre l’escola inclusiva en les jornades «L’Escola Inclusiva a Catalunya» o en diverses publicacions.

«La discapacitat apareix quan una persona troba barreres que la priven d’una participació plena, efectiva i en igualtat de condicions amb els altres»

Suma’t a la xarxa que fa possible l’atenció a les persones amb discapacitat

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) 

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu.