La Fundació Aspasim organitza formacions a professionals (professorat, educadors, monitors…) sobre acompanyament als infants i joves amb necessitats educatives especials d’infantil, primària i secundària. Hi adaptem els continguts segons la demanda de cada col·lectiu i de cada moment. I periòdicament organitzem formacions obertes, impulsem espais de reflexió i promovem publicacions sobre l’escola inclusiva.

A més, fomentem la interacció amb joves a través d’instituts o de l’educació en el lleure per generar projectes experiencials d’aprenentatge servei.

– Formacions per a mestres i equips directius

– Acompanyament a claustres de professorat

– Jornades «L’Escola Inclusiva a Catalunya»

– Acollida de camps de treball de voluntariat jove

– Pràctiques universitàries

– Projectes d’aprenentatge servei amb instituts

«La discapacitat apareix quan una persona troba barreres que la priven d’una participació plena, efectiva i en igualtat de condicions amb els altres»

Suma’t a la xarxa que fa possible l’atenció a les persones amb discapacitat