Condicions d’ús

CONDICIONS D’ÚS DE LA PÀGINA WEB

Aspasim és una societat inscrita en el registre d’entitats, serveis i establiments socials amb el número E02358 i amb domicili social a C/Mont d’Orsà, 22-24 08017 Barcelona i CIF G08575441. Ofereix els seus serveis en els termes recollits en les presents condicions generals, utilitzant per a les seves comunicacions i serveis d’internet el domini de la seva titularitat:  www.aspasim.es

Objecte i àmbit d’aplicació

Les presents condicions generals tenen com a objectiu regular l’accés, navegació i ús d’www.aspasim.es, però independentment d’aquestes, Aspasim podrà establir unes condicions particulars que regulin la utilització i/o contractació de serveis específics oferts als usuaris a través d’ www.aspasim.es

S’entén que l’accés o la mera utilització d’ www.aspasim.es per part de l’usuari implica la seva l’adhesió a les condicions generals que Aspasim tingui publicades en qualsevol moment que accedeixi a www.aspasim.es.  En conseqüència, l’usuari acceptarà aquestes condicions generals -i entenem per usuari tota persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, que tinguin lloc a www.aspasim.es– y per tant, abans d’utilitzar i/o contractar els serveis i informacions a la seva disposició, l’usuari haurà de llegir atentament aquestes condicions particulars i acceptar-les sense excepció.

Ús

L’usuari es compromet a no utilitzar els serveis per a dur a terme activitats contràries a les lleis, l’ordre públic i, en general, a fer-ne un ús d’acord amb les presents condicions generals. Es compromet a no utilitzar aquests serveis amb intencions comercials o publicitàries tret que hi hagi un acord o consentiment explícit, així com també a no utilitzar identitats falses ni suplir les identitats d’altres persones.

Part de l’activitat de Aspasim pot consistir en promocionar activitats d’altres empreses o col·lectius, ja siguin productes o serveis. Aspasim no assumeix en cap cas responsabilitat ni pot oferir garantia o suport sobre allò que promociona, ja que s’entén que la responsabilitat sobre tot el que ofereix un anunci o qualsevol tipus de comunicació comercial és de l’anunciant.

Estan especialment prohibits els insults, la incitació a la violència o a l’odi, qualsevol acció contrària als drets del menor i la infància, la còpia i distribució de material protegit per drets d’autor i copyright, l’enviament de correus electrònics no sol·licitats (coneguts com a SPAM) o qualsevol tipus de comunicació similar, l’extracció de dades personals o qualsevol altre tipus d’informació o software dels nostres sistemes informàtics i, en general, qualsevol altra activitat que sigui contrària a la llei, tot considerant que Aspasim es regeix per la legislació espanyola. En cas que es detectés a algun usuari realitzant les activitats prohibides esmentades, Aspasim és lliure de prendre mesures com ara impedir l’accés a l’infractor o cancel·lar el seu compte d’usuari, i segons la gravetat, fins i tot alertar a les autoritats competents o emprendre accions legals per tal de compensar els danys ocasionats.

Aspasim no es farà responsable dels errors que puguin produir-se en les comunicacions, inclosa l’eliminació, transmissió incomplerta o retard d’emissió, sense comprometre’s tampoc al fet que la xarxa estigui operativa en tot moment. Tampoc tindrà responsabilitats quan una tercera persona, transgredint les mesures de seguretat establertes per la Aspasim, accedeixi als missatges, col·loqui virus informàtics o produeixi qualsevol altre tipus de dany al sistema informàtic que pugui repercutir en els usuaris.

Aspasim ha adoptat una política de protecció de dades de caràcter personal que ha estat inclosa en el registre de l’Agència de Protecció de Dades, però que no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat o inviolabilitat d’aquestes dades en la seva transmissió a través de la xarxa.

Per molt que hi posa tots els seus esforços, Aspasim no pot garantir la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts i serveis, així com tampoc la seva veracitat o exactitud.

Aspasim informarà als usuaris i visitants de la pàgina de l’obligatorietat o no de facilitar totes i cadascuna de les dades de caràcter personal que li siguin sol·licitats en els formularis d’accés i registre als serveis i/o continguts oferts en la pàgina web.

L’avís es realitzarà en el moment de recollida a través d’avisos visuals com ara finestres flotants, asterisc, símbols al costat de la dada sol·licitada o d’altres mitjans semblants als citats. En qualsevol cas, la negativa a subministrar les dades personals sol·licitades, l’entrega de dades inexactes o de dades incomplertes, podria ocasionar la prestació inadequada, ineficient, defectuosa o la no prestació de serveis i/o continguts oferts als usuaris i visitants.

Aspasim no controla ni garanteix l’absència de virus informàtics en els serveis de tercers que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents i fitxers electrònics emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

Aspasim pot oferir enllaços a d’altres pàgines web com a complement a la seva oferta informativa i de serveis. No obstant això, no pot fer-se responsable de la informació, productes o serveis que es puguin trobar en les direccions d’Internet que no siguin directament propietat de la Fundació Aspasim – Vicenta Verdú.

Aspasim no disposa de mitjans per a controlar la utilització que els usuaris fan de la pàgina, i per tant, no garanteix que ho facin d’acord amb les condicions generals presents. Tot i així, prendrà les mesures necessàries en cas de descobrir activitats il·legítimes d’aquest tipus, entre les quals hi figuraria la interrupció del servei ofert a l’infractor.

Aspasim es reserva el dret de deixar d’oferir qualsevol dels seus serveis, de tal manera que serà suficient un comunicat a través del web amb quinze dies d’antelació. També es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i condicions del servei, així com els serveis i les condicions requerides per a la seva utilització.

Aspasim podrà, en qualsevol moment, modificar les condicions generals presents o introduir noves condicions d’ús, inclosa la fi de la gratuïtat de determinats serveis.

L’usuari accepta que les dades personals que faciliti a Aspasim poden ser objecte de tractament en un fitxer de dades de caràcter personal, d’acord amb la política de protecció de dades de caràcter personal i a allò que regulin les lleis espanyoles al cas.

L’usuari, amb una renuncia expressa al seu fur, accepta la regència de la legislació de les condicions exposades i se sotmet per a la resolució de possibles litigis que puguin derivar-se’n als jutjats i tribunals de la ciutat on té seu Aspasim.