La Fundació Aspasim disposa de deu pisos en diferents barris de Barcelona on conviuen entre 4 i 10 persones amb discapacitat intel·lectual greu.

Pisos familiars on les persones que atenem desenvolupen els seus projectes vitals d’una manera tan autònoma i en xarxa amb la comunitat com sigui possible, amb l’acompanyament de professionals durant les 24 hores del dia.

Baixar a comprar el pa, celebrar els aniversaris, rebre una visita inesperada, sortir a passejar pel barri, anar a la tarda al circ, a veure un espectacle de música o de dansa…, els vespres a un concert, a les assemblees de seguiment… Un intens dia a dia compartit.

La Xinxeta. Vila Olímpica.
Hi viuen onze infants d’entre 1 i 10 anys amb discapacitat superior al 70%.

La Puça. Barri Gòtic.
Hi viuen nou infants de més de 10 anys amb discapacitat intel·lectual greu.

El Nino. Les Corts.
Hi viuen sis joves amb afectacions físiques, psíquiques i plurisensorials, i amb trastorn de conducta.

La Baldufa. Les Corts.
Hi viuen sis joves amb afectacions físiques, psíquiques i plurisensorials, i amb trastorn de conducta.

La Selva. Sant Antoni.
Hi viuen set joves amb discapacitat intel·lectual greu.

L’Empordà. Sant Antoni.
Hi viuen set joves amb discapacitat intel·lectual greu.

Sarrià. Sarrià.
Hi viuen set joves amb discapacitat i dificultats de salut, mobilitat i comunicació.

Carolines. Gràcia.
Hi viuen quatre persones adultes amb discapacitat intel·lectual.

L’Habitatge. Vallvidrera.
Hi viuen dotze persones adultes amb discapacitat intel·lectual i diverses condicions de salut.

Can Tomas. Vallvidrera.
Hi viuen els caps de setmana quatre persones adultes amb discapacitat intel·lectual i diverses condicions de salut.

«La discapacitat apareix quan una persona troba barreres que la priven d’una participació plena, efectiva i en igualtat de condicions amb els altres»

Suma’t a la xarxa que fa possible l’atenció a les persones amb discapacitat