Protecció de les vostres dades

RESPONSABLE: Les dades proporcionades formaran part d’un fitxer propietat de l’Associació ASPASIM amb CIF G08575441 i domicili social al c/. Mont d’Orsá, 22-24, 08017, Barcelona, degudament custodiada i al qual s’aplicaran les mesures de seguretat obligatòries en funció del risc i l’impacte corresponent.

FINALITAT: Donar resposta a les peticions dels usuaris.

CESSIÓ DE LES DADES: Les dades personals no seran comunicades a tercers.

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES: Les dades es conservaran durant 5 anys.

DRETS: En qualsevol moment podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitar el tractament de les vostres dades, oposar-vos al tractament, o exercir el dret a la seva portabilitat. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que us identifiqui, dirigit al RESPONSABLE del tractament de l’Associació ASPASIM. En cas de disconformitat amb el tractament, també teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: L’adreça del nostre DPD és dpd@aspasim.com

Important
Podeu ampliar informació llegint la nostra Política de Privadesa, Avís legal, i Política de Cookies.

ASPASIM
C/. Mont d’Orsà, 22-24
08017, Barcelona
aspasim@aspasim.com
93.406.84.01
Truca'ns o completa el formulari i contactarem el més aviat possible.