D’acord amb la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Generalitat de Catalunya, compartim la informació i la documentació que avala l’activitat de l’entitat.

Coneix el dia a dia de
l’atenció a la discapacitat

Estigues al dia d’Aspasim