Si us apareix l’error Google 403 la causa més probable sigui que no heu iniciat sessió a Google amb el vostre compte de correu @aspasim.com

  1. Inicia sessió a Google
  2. Torna a la pàgina https://aspasim.es/incidencias