Qué fem

Entenem, dins d’un esquema de respecte a la diversitat, que la discapacitat intel•lectual i els trastorns generalitzats del desenvolupament (TGD) no són una característica individual, sinó una expressió de la interacció entre la persona i el seu entorn. Per tant, defugim les etiquetes que no diuen res i que separen el subjecte de la resta del seu grup social. Els nostres objectius essencials són potenciar, donar suport i ajudar amb més o menys intensitat la persona perquè es pugui desenvolupar en les diferents àrees de desenvolupament, les quals, d’acord amb l’American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD), són les següents:
• Ensenyament i educació
• Vida a la llar
• Vida a la comunitat
• Treball
• Salut i seguretat
• Competència/habilitat conductual
• Competència/habilitat social
• Protecció i defensa