Com ho fem

L’eix entorn del qual pivoten les diferents actuacions, accions i plans socioeducatius és la «díada bàsica» tutor educador / persona amb discapacitat, i el projecte d’organització, que és altament complexa, es fonamenta en quatre principis bàsics:

1. La qualitat
2. L’educabilitat cognitiva
3. El model biopsicosocial
4. L’ecologia del desenvolupament humà