DIPLOMA DE CONTRIBUCIÓ A LA MILLORA DE LA QUALITAT EDUCATIVA

Posted in Notícies.

Gairebé 700 persones participen en la Jornada de qualitat a l'ensenyament per a la millora de la gestió dels centres

El secretari de Polítiques Educatives del Departament d'Ensenyament, Joan Mateo, ha destacat el paper del lideratge en el procés de millora dels centres, ja que “el lideratge és un element compartit entre tot un grup, no és només un fet individual”.
Prop de 700 persones, directors i professors de centres de secundària i formació professional de Catalunya, han participat aquest matí en la XII Jornada de qualitat a l’ensenyament. Un esdeveniment organitzat amb l’objectiu de promoure i donar eines per a una millora en la gestió, organització i qualitat dels centres educatius.

Durant la jornada s’han lliurat 17 diplomes als centres pel fet d’haver aconseguit els certificats ISO UNE-EN-ISO 9001:2008, un dels quals ha correspost a l’Escola d’Educació Especial i Centre de Recursos a l’Escola Inclusiva d’ASPASIM . També ha tingut lloc un work-cafè, durant el qual s’han organitzat un total de 56 taules on els professors posen en pràctica les bones pràctiques que duen a terme en els seus centres, amb la participació en cadascuna de les taules de dos ponents. Algunes de les temàtiques d’aquest espai d’intercanvi són, entre d’altres: la gestió de l’emprenedoria als centres, l’autoavaluació, la gestió de l’eficiència energètica, l’FP dual i en alternança o les activitats de servei a la comunitat de l’alumnat d’ESO.

La Jornada de Qualitat es troba integrada en el Programa de Qualitat i Millora Contínua (PQiMC) i té com a objectiu ajudar als centres educatius a dissenyar, implementar, avaluar i millorar de manera contínua els seus sistemes de gestió.