INFORMACIÓ D'ESTIU

Posted in Notícies.

Benvolguts/des,

A punt d’entrar en el període d’estiu, us fem avinent la següent informació d’interès general.

1.- FI DE CURS

L’activitat normal del TALLER i l’ESCOLA D’ESTIU finalitzarà el 25 de juliol. ( recordeu que el 23 de juny és pont).

Les activitats d’ESCOLA finalitzaran DIVENDRES 20 DE JUNY, organitzant-se, però, l’ESCOLA D’ESTIU des del 25 de juny  al 25 de juliol (ambdós inclosos).

En la línia d’inclusió iniciada l’any passat, compartiran l’escola d’estiu un grup de nens de l’Escola COSTA I LLOBERA.

 

2.- DEL 25 DE JUNY AL 25 DE JULIOL Els horaris  seran de 9 a 15,30 hores.

 

3.- SERVEIS RESIDENCIALS

Les activitats residencials, amb caps de setmana, funcionaran, també amb normalitat fins el 25 de juliol. És molt important que les famílies ens notifiquin amb temps la utilització del servei, per tal de fer les planificacions oportunes. El mes d’agost funcionaran amb normalitat els serveis residencials. Cal que ens aviseu amb temps per a fer la planificació.

5.- TRANSPORT 

És molt important la puntualitat en les parades del matí i recordeu que a la tarda s’avançaran 1h i quart aproximadament.

6.- CURS 2014/2015

En el Consell de Centre a celebrar el 30 de juny, es proposarà que les activitats d’atenció directa al TALLER comencin el 2 de setembre i L’Escola el 15 de setembre. Els professionals començarien l’1 de setembre. Ens veiem dissabte a la festa.

Anirem publicant fotos de les activitats de l'estiu, també ens podeu seguir pel Facebook o pel Twitter.  

La Direcció

escola_estiu_2014_aspasim