SESSIÓ DE TREBALL ENTORN L'ESCOLA INCLUSIVA, CATALUNYA/AUSTRIA

Posted in L'escola.

Sessió de treball entorn a l'escola inclusiva (Catalunya-Austria) amb el  professor Thomas Schrei, de la Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems, de Viena i les Doctores Eva Cañas i Miryam Guerra de la Universitat Ramón Llull.

 

Barcelona, 5 de novembre 2014