Debat sobre Treball Empresa Inclusiva i Educació Inclusiva

Posted in Notícies.

En el marc de la XI Festa per una Societat Inclusiva al Garraf, es realitzaràn dues sessions de debat sobre la inclusió social en l'actualitat. Els temes a debatre giraran entorn el treball i l'escola inclusiva.

1a sessió: Quines persones amb discapacitat intel·lectual poden accedir amb èxit al mercat laboral de treball? on són els límits? quins són els requisits? (PDF)

  • Dia i hora: 18 de març a les 18 h.
  • Lloc: Centre de Recursos Psicopedagògics del Garraf, Vilanova i la Geltrú.

2a sessió: La inclusió educativa a l'aula ordinària a debat. (PDF)

  • Dia i hora: 29 d'abril a las 18 h.
  • Lloc: Casa del Mar, Vilanova i la Geltrú.

Conferència “Com constituir i gestionar un Patrimoni Protegit de les Persones amb Discapacitat”

Posted in Notícies.

Conferència“Com constituir i gestionar un Patrimoni Protegitde les Persones amb Discapacitat”

PDF PER IMPRIMIR

Data, dilluns 17 de març. De 20 a 21'30 h.

Carrer Cornet i Mas 46 (Barcelona)

Montse Benito, llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials(especialitzada en fiscalitat de persones amb discapacitat), mare d'un nen amb discapacitat.

ORGANITZA: Ampa Aspasim

Des de l'Ampa Aspasim, entitat agrupa els pares i mares d'alumnes que tenen o hantingut suport escolar del Centre d'Educació Especial Aspasim, volem convidar-vos aconèixer en profunditat aquest sistema de desgravació fiscal tan important enfamílies amb algun membre amb discapacitat, des d'un punt de vista molt pràctic iviable per la majoria de vosaltres.

Patrimoni Protegit, què és?

 El Patrimoni Protegit és una figura jurídica que permet vinculardeterminats béns i drets, així com els seus frutis i rendiments, a lasatifacció de les necessitats vitals de la persona amb discapacitat. D'aquesta forma, els pares, tutors i familiars directes de persones ambdiscapacitat, sense haver d'efectuar una donació (que té un major costfiscal), ni una venda, i sense haver d'esperar transmetre els béns perherència, poden vincular uns diners, o uns determinats béns o drets a lasatisfacció de les necessitats vitals de la persona amb discapacitat,obtenint importants avantatges fiscals en forma de desgravacióen la declaración de renda.Els béns i drets que formen aquest patrimoni s'aïllen del patrimonipersonal del beneficiari i queden sotmesos a un règim d'administracióespecífic.

Qui pot ser titular d’un patrimoni protegit?

Persones amb discapacitat psíquica igual o superior al 33%.Persones amb discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%.Persones amb un nivell de dependència de grau II ó III

PDF PER IMPRIMIR

JORNADA, L'ESCOLA INCLUSIVA A CATALUNYA. 3 ABRIL 2014

Posted in Notícies.

DOCUMENT RESUM DE LA JORNADA DEL DIA 3 D'ABRIL 

Vídeo {youtube}uGVKtl3XK6Q{/youtube}

JORNADA, L'ESCOLA INCLUSIVA A CATALUNYA.

"EL REPTE D'APRENDRE". Dijous, 3 d'abril 2014.

PROGRAMA                INSCRIPCIONS

 

LOGO_JORNADA_ASPASIM
   

PRESENTACIÓ

El proper dijous 3 d’abril de 2014, a dos mesos del 20è aniversari de la Declaració de Salamanca, volem destinar un dia a debatre tot allò que caldria per tal de construir una escola que respongués a les necessitats d’aprenentatge de tot l’alumnat, independentment de la seva condició o discapacitat : uns principis clars i uns bons marcs d’acció, una voluntat política nítida que impulsi i lideri el procés al llarg de totes les etapes educatives, un reconeixement i una formació teòrico-pràctica àmplia útil pels professionals de l’educació, així com també uns bons contraforts i suports que sostinguin el sistema, unes famílies implicades,  respectades i escoltades a més d’unes bones pràctiques i evidències de qualitat.

Aquesta jornada tècnica forma part del conjunt d’actes que des d’Aspasim estem organitzant amb motiu del nostre 75è aniversari, per tal d’estendre i donar a conèixer no només el nostre projecte, sinó l’univers de les persones amb unes necessitats de suport més intenses. Fins ara hem dut a terme dos grans actes de celebració i visualització del projecte inclusiu. D’una banda, la Primera Milla de Sarrià del 27 d’octubre, una cursa oberta a tothom amb més de 1000 participants, 200 voluntaris i la col·laboració de tot un barri. D’altra banda, el 16 de novembre vam organitzar una jornada de reflexió sobre l’efectivitat de la Convenció de Drets de les persones amb discapacitat després de 5 anys d’implantació.

La celebració arriba a una fita important el 3 d’abril amb unes jornades de projecció al futur: L’Escola inclusiva a Catalunya: “el repte d’aprendre”, un acte contemplat en l’Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva i adherida a la Campanya Mundial pel dret a l’Educació Inclusiva. L’activitat va adreçada a docents, formadors, famílies, pedagogs, psicòlegs, educadors, treballadors socials, equips de suport específic, estudiants, alumnes i exalumnes i entitats del sector.

Us hi esperem i us animem a presentar comunicacions i pòsters que evidenciïn les vostres bones pràctiques!!

 

Efren Carbonell i Codinach

President d’Aspasim