ACTIVITATS STO POBLE ESPANYOL

Posted in Artesanía.

El Centre Ocupacional d’ASPASIM disposa de deu seccions en funcionament en tres centres situats a Vallvidrera, al carrer de Canet i al Poble Espanyol. El seu objecte és facilitar als destinataris, mitjançant una atenció diürna de tipus rehabilitador integral, els serveis de teràpia ocupacional perquè cada usuari/ària pugui assolir la màxima integració social, tenint en compte les seves possibilitats i potencialitats, i a través d’un programa individualitzat (PI) que elabora el psicòleg amb l’ajut de monitors i especialistes.

Aquest és  una mostra de les activitats de teràpia ocupacional que realitzen cada dia al servei del Poble Espanyol. 

 

Talleres 1

 

Talleres 4

 

Talleres 5

 

Talleres 6

Talleres 8

Talleres 9

Talleres 10

Talleres 11

Talleres 12 

Talleres 14

Talleres 13

Talleres 16

Talleres 17

Talleres 20